Skip to content

22. alm søn (28/8/16)

1. læsning Sir 3,17-18. 20. 28-29

Barn, gør din gerning med sagtmodighed, så vil du blive elsket af enhver, som er Gud velbehagelig. Jo større du er, desto mere må du ydmyge dig, så skal du finde nåde for Herren; thi stor er Herrens magt, men han forherliges af de ydmyge. Når den frække hjemsøges, findes der ingen lægedom, thi ryggesløshedens plante har slået dybe rødder hos ham. Den forstandiges hjerte grubler over ordsprog; og hvad den vise ønsker sig, er et lyttende øre.

Vekselsang Sl 68, 4-5ac. 6-7ab. 10-11

R. I din godhed sørgede du for de hjælpeløse, Gud.

Eller: Halléluja!

Men de retfærdige jubler og glæder sig,

de fryder sig i glæde for Guds ansigt.

Syng for Gud, lovsyng hans navn,

de fryder sig i glæde for Guds ansigt.

 

Faderløses fader og enkers forsvarer

er Gud i sin hellige bolig.

Gud giver de ensomme et sted at bo,

han fører fanger ud og giver dem lykke

 

Du lod regnen strømme rigeligt, Gud,

du sørgede for dit udpinte land.

Der fandt dit folk en bolig,

i din godhed sørgede du for de hjælpeløse, Gud.

2. læsning Hebr 12,18-19.22-24a

Brødre og søstre! Det er jo ikke til en håndgribelig, brændende ild, I er kommet, til mulm og mørke og storm og til en klang af horn og til en røst, der udtalte sådanne ord, at de, der hørte dem, bad sig fri for at høre mere. Nej, I er kommet til Zions bjerg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til tusinder af engle, en festforsamling og en menighed af førstefødte, som er indskrevet i himlene, og til en dommer, som er alles Gud, til deres ånder, som er retfærdige og har nået målet, til Jesus, den nye pagts formidler.

Akklamation til Evangeliet Matt 11,29ab

Halleluja!
Tag mit åg på jer, og lær af mig,
for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet.

Evangelium Luk 14,1. 7-14

Engang på en sabbat var Jesus kommet ind for at spise hos en af de ledende farisæere, og de sad og holdt øje med ham. Da Jesus lagde mærke til, hvordan de indbudte udvalgte sig de øverste pladser ved bordet, fortalte han dem en lignelse: “Når du bliver indbudt til et bryllup, så sæt dig ikke øverst ved bordet. Måske er der indbudt en, der er fornemmere end du, og så kommer han, der har indbudt jer begge, og siger til dig: Giv ham din plads! Så må du med skam indtage den nederste plads. Nej, når du bliver indbudt, gå da hen og sæt dig på den nederste plads, så at han, der indbød dig, kan komme og sige: Min ven, sæt dig højere op! Så bliver du hædret i alle gæsternes påsyn. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.” Og til ham, der havde indbudt ham, sagde Jesus: “Når du indbyder til frokost eller til middag, så undlad at indbyde dine venner, dine brødre, dine slægtninge eller dine rige naboer, for at de ikke skal indbyde dig igen og gøre gengæld. Nej, når du vil holde en fest, så indbyd fattige, vanføre, lamme og blinde. Da skal du være salig, for de har ikke noget at give dig til gengæld. Men det vil blive gengældt dig ved de retfærdiges opstandelse.”

Jomfru Marias optagelse i himlen (21/8/16)

1. læsning Åb 11,19a; 12,1-6a. 10ab

Guds tempel i himlen blev åbnet, og hans pagts ark kunne ses i hans tempel. Og et stort tegn viste sig på himlen, en kvinde klædt i solen, med månen under sine fødder og med en krone af tolv stjerner på sit hoved. Og der viste sig et andet tegn på himlen, en stor ildrød drage med syv hoveder og ti horn og syv kroner på sine hoveder. Dens hale fejede en tredjedel af himlens stjerner bort og styrtede dem ned på jorden. Dragen stillede sig foran kvinden, der skulle føde, for at sluge hendes barn, så snart hun fødte. Og hun fødte en søn, en dreng, som skal vogte alle folkeslagene med et jernscepter. Og hendes barn blev bortrykket til Gud og hans trone. Men kvinden flygtede ud i ørkenen; dér har hun et sted, som Gud har gjort rede til hende. Og jeg hørte en høj røst i himlen sige: »Nu er frelsen og magten og Riget vor Guds og herredømmet hans salvedes!«

Vekselsang Sl 45, 10. 11-12. 16

R. Herren har velsignet dig til evig tid.

Kongedøtre går dig i møde,
dronningen står ved din højre side,
smykket med Ofir-guld.

Hør efter, min datter, lyt opmærksomt:
Glem dit folk og din fars hus!
Kongen begærer din skønhed,
han er din herre, kast dig ned for ham!

De føres til dig under glædessang og jubel,
og træder ind i kongens palads.

2. læsning 1 Kor 15,20-27a

Brødre og søstre! Nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet hen. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske. For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus. Men hver til sin tid: Kristus som førstegrøden, dernæst, når han kommer, de, som hører Kristus til. Derefter kommer enden, når han har tilintetgjort al magt og myndighed og kraft og overgiver Riget til Gud Fader. For Kristus skal være konge, indtil Gud får lagt alle fjender under hans fødder; som den sidste fjende tilintetgøres døden, for »alt har han lagt under hans fødder«

Akklamation til Evangeliet Luk 11,28

Halleluja!
Maria er blevet optaget i himmelen,
englenes hærskare fryder sig.

Evangelium Luk 1,39-56

I de dage brød Maria op og skyndte sig til en by i Judæas bjergland; hun gik ind i Zakarias’ hus og hilste Elisabeth. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sprang barnet i hendes liv, og hun blev fyldt med Helligånden og råbte med høj røst: »Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet dit livs frugt! Hvordan kan det forundes mig, at min Herres mor kommer til mig? For da lyden af din hilsen nåede mine ører, sprang barnet i mig af fryd. Salig er hun, som troede; for det, som er talt til hende af Herren, skal gå i opfyldelse.« Da sagde Maria:

Min sjæl ophøjer Herren,
og min ånd fryder sig over Gud, min frelser!
Han har set til sin ringe tjenerinde.
For herefter skal alle slægter prise mig salig,
thi den Mægtige har gjort store ting mod mig.
Helligt er hans navn,
og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham,
varer i slægt efter slægt.
Han har øvet vældige gerninger med sin arm,
splittet dem, der er hovmodige i deres hjertes tanker;
han har styrtet de mægtige fra tronen,
og han har ophøjet de ringe;
sultende har han mættet med gode gaver,
og rige har han sendt tomhændet bort.
Han har taget sig af sin tjener Israel
og husker på sin barmhjertighed
som han tilsagde vore fædre
mod Abraham og hans slægt til evig tid.

Maria blev hos hende hen ved tre måneder og vendte så hjem.

Why should we commemorate a man of madness and a kind of sinful divorce?

I wonder what’s wrong with us that we go so far as we’ll commemorate a man of madness (Martin Luther) and a kind of sinful divorce (the protestant reformation).

Look at Martin Luther’s madness and judge for yourself.

More on his madness here below:

 

The Commandments

Christ taught: “If thou wilt enter into life, keep the commandments.”[2]

 

Luther in speaking of the commandments teaches:  “Their only purpose is to show man his impotence to do good and to teach him to despair of himself”[3]

“Thou shalt not covet,’ is a commandment which proves us all to be sinners; since it is not in man’s power not to covet, and the same is the drift of all the commandments, for they are all equally impossible to us.” –

“Moses is an executioner, a cruel lictor, a torturer a torturer who tears our flesh out with pincers and makes us suffer martyrdom . . . Whoever, in the name of Christ, terrifies and troubles consciences, is not the messenger of Christ, but of the devil  . . . Let us therefore send Moses packing and for ever.”  [4]

“We must remove the Decalogue out of sight and heart” (De Wette 4, 188).

“It does not matter what people do; it only matters what they believe.” [5]

“If we allow them – the Commandments – any influence in our conscience, they become the cloak of all evil, heresies and blasphemies” (Comm. ad Galat, p.310).

 

What is more is that scripture constantly declares the greatness of the commandments and the importance of keeping them:

Ps. 19 :7 : “The law of the Lord is perfect, reviving the soul; the decrees of the Lord are sure, making wise the simple; the precepts of the Lord are right, rejoicing the heart; the commandment of the Lord is clear, enlightening the eyes.”

 

Free will

Christ taught: “Not every one who says to me, ‘Lord, Lord,’ shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven.” [6]

 

Luther teaches: “…with regard to God, and in all that bears on salvation or damnation, (man) has no ‘free-will’, but is a captive, prisoner and bond slave, either to the will of God, or to the will of  Satan.”[7]

“…we do everything of necessity and nothing by ‘free-will’; for the power of ‘free-will’ is nil…”[8]

“Man is like a horse.  Does God leap into the saddle?  The horse is obedient and accommodates itself to every movement of the rider and goes whither he wills it.  Does God throw down the reins?  Then Satan leaps upon the back of the animal, which bends, goes and submits to the spurs and caprices of its new rider…  Therefore, necessity, not free will, is the controlling principle of our conduct.  God is the author of what is evil as well as of what is good, and, as He bestows happiness on those who merit it not, so also does He damn others who deserve not their fate.”[9]

“His (Judas) will was the work of God; God by His almighty power moved his will as He does all that is in this world.”[10]

 

On Reason

Christ taught: “ Be therefore, wise as serpents and simple as doves”[11]

You know then how to discern the face of the sky: and can you not know the signs of the times?”[12]

 

Luther teaches: “No good work happens as the result of one’s own wisdom; but everything must happen in a stupor . . .  Reason must be left behind for it is the enemy of faith.” [13]

“Reason is the devils handmaid and does nothing but blaspheme and dishonor all that God says or does.” [14]

“Reason is directly opposed to faith, and one ought to let it be; in believers it should be killed and buried.”[15]

“One should learn Philosophy only as one learns witchcraft, that is to destroy it; as one finds out about errors, in order to refute them”[16]

 

On Sin

Christ taught: “He that commits sin is of the devil: for the devil sinned from the beginning. For this purpose, the Son of God appeared that He might destroy the works of the devil.” – 1 John 3:8

 

Luther teaches: “A person that is baptized cannot, thou he would, lose his salvation by any sins however grievous, unless he refuses to believe. For no sins can damn him but unbelief alone.”[17]

“Be a sinner, and let your sins be strong, but let your trust in Christ be stronger, and rejoice in Christ who is the victor over sin, death, and the world.  We will commit sins while we are here, for this life is not a place where justice resides…  No sin can separate us from Him, even if we were to kill or commit adultery thousands of times each day.”[18]

“Do not ask anything of your conscience; and if it speaks, do not listen to it; if it insists, stifle it, amuse yourself; if necessary, commit some good big sin, in order to drive it away. Conscience is the voice of Satan, and it is necessary always to do just the contrary of what Satan wishes.” [19]

 

Faith and Good works

Christ taught, “Let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your father who is in heaven.”[20]

Christ taught (in the words of St. James) “What shall it profit, my brethren, if a he has faith, but has not works? Shall faith be able to save him? So faith also, if it have not works is dead in itself.”[21]

 

Luther teaches:   “For we account a man to be justified by faith alone, without the works of the law.” – On Translation and on the Intercession of the Saints

“It is more important to guard against good works than against sin.”[22]

“Good works are bad and are sin like the rest.” –[23]

“There is no scandal greater, more dangerous, more venomous, than a good outward life, manifested by good works and a pious mode of life. That is the grand portal, the highway that leads to damnation.” [24]

“He that says the Gospel requires works for salvation, I say, flat and plain, is a liar.”[25]

 

Social Justice

Christ taught: “Blessed are they that hunger and thirst after justice: for they shall have their fill.”[26]

 

Luther teaches[27]: “Peasants are no better than straw. They will not hear the word and they are without sense; therefore they must be compelled to hear the crack of the whip and the whiz of bullets and it is only what they deserve.” [28]

“To kill a peasant is not murder; it is helping to extinguish the conflagration. Let there be no half measures! Crush them! Cut their throats! Transfix them. Leave no stone unturned! To kill a peasant is to destroy a mad dog!” – “If they say that I am very hard and merciless, mercy be damned. Let whoever can stab, strangle, and kill them like mad dogs”[29]

“I, Martin Luther, have during the rebellion slain al the peasants, for it was I who ordered them to be struck dead. All their blood is upon my head. But I put it all on our Lord God: for he commanded me to speak thus.”[30]

“God has given the law, and nobody observes it. He has in addition instituted rod masters, drivers and urgers; so then are rulers to drive, beat, choke, hang, burn, behead, and break upon the well of the vulgar masses.”[31]

“Like the drivers of donkeys, who have to belabor the donkeys incessantly with rods and whips, or they will not obey, so must the ruler do with the people; they must drive, beat throttle, hang, burn, behead and torture, so as to make themselves feared and to keep the people in check”[32]

“Wherever the princes take their power from, it does not regard us. It is the will of God, irrespective whether they have stolen their power or assumed it by robbery”[33]

 

The Jews

Christ taught: “You shall love your neighbour as yourself.”-Matt 22:39

 

Luther teaches: “My advice, as I said earlier, is: First, that their synagogues be burned down, and that all who are able toss sulphur and pitch; it would be good if someone could also throw in some hellfire… Second, that all their books– their prayer books, their Talmudic writings, also the entire Bible– be taken from them, not leaving them one leaf, and that these be preserved for those who may be converted…Third, that they be forbidden on pain of death to praise God, to give thanks, to pray, and to teach publicly among us and in our country…Fourth, that they be forbidden to utter the name of God within our hearing. For we cannot with a good conscience listen to this or tolerate it…

He who hears this name [God] from a Jew must inform the authorities, or else throw sow dung at him when he sees him and chase him away”.[34]
“Burn their synagogues.  Forbid them all that I have mentioned above. Force them to work and treat them with every kind of severity, as Moses did in the desert and slew three thousand… If that is no use, we must drive them away like mad dogs, in order that we may not be partakers of their abominable blasphemy and of all their vices, and in order that we may not deserve the anger of God and be damned with them.  I have done my duty.  Let everyone see how he does his.  I am excused.”[35]

“ If I had to baptize a Jew, I would take him to the bridge of the Elbe, hang a stone round his neck and push him over with the words I baptize thee in the name of Abraham”[36]

“The Jews deserve to be hanged on gallows seven times higher than ordinary thieves.”[37]

 

Marriage and Women

Christ taught: “For this reason shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they shall be in one flesh. Therefore now they are not two, but one flesh. What therefore God has joined together, let no man put asunder. . . Moses by reason of the hardness of your heart permitted you to put away your wives: but from the beginning it was not so. And I say to you, that whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, commits adultery: and he that shall marry her that is put away, commits adultery.”[38]

 

Luther teaches: “If the husband is unwilling, there is another who is; if the wife is unwilling, then let the maid come.”[39]

“Suppose I should counsel the wife of an impotent man, with his consent, to giver herself to another, say her husband’s brother, but to keep this marriage secret and to ascribe the children to the so-called putative father. The question is: Is such a women in a saved state? I answer, certainly.”[40]

“It is not in opposition to the Holy Scriptures for a man to have several wives.”[41]

“Know that Marriage is an outward material thing like any other secular business. The body has nothing to do with God. In this respect one can never sin against God, but only against one’s neighbour.”[42]

“As to divorce, it is still a debatable question whether it is allowable. For my part I prefer bigamy to it.”[43]

“The word and work of God is quite clear, viz., that women are made to be either wives or prostitutes.[44]

“In spite of all the good I say of married life, I will not grant so much to nature as to admit that there is no sin in it. .. no conjugal due is ever rendered without sin. The matrimonial duty is never performed without sin.”[45]

Virtue and Vice

 

On Lying:

Christ taught: “You are of your father the devil: and the desires of your father you will do. He was a murderer from the beginning: and he stood not in the truth, because truth is not in him.When he speaks a lie, he speaks of his own: for he is a liar, and the father thereof.”[46]

 

Luther teaches: “What harm could it do if a man told a good lusty lie in a worthy cause and for the sake of the Christian Churches?”[47]

“To lie in a case of necessity or for convenience or in excuse – such lying would not be against God; He was ready to take such lies on Himself”[48]

 

On God

Christ taught: “You shall love the Lord your God with your whole heart and with your whole soul and with your whole mind. This is the greatest and the first commandment.”[49]

 

Luther teaches: “I look upon God no better than a scoundrel”[50]

 

On Drunkenness

Christ Taught (in the words of St. Paul):   “Know you not that the unjust shall not possess the kingdom of God? Do not err: Neither fornicators nor idolaters nor adulterers: Nor the effeminate nor liars with mankind nor thieves nor covetous nor drunkards[51]

 

Luther teaches: “We eat and drink to kill ourselves, we eat and rink up to our last farthing.”[52]

 

On Pride

Christ taught: “And whosoever shall exalt himself shall be humbled” [53]

Luther teaches: “St. Augustine or St. Ambrosius cannot be compared with me.”[54]

“What I teach and write remains true even though the whole world should fall to pieces over it”[55]

 

On the Person of Christ

Christ taught, “Which of you shall convince Me of sin? If I say the truth to you, why do not believe Me? He that is of God, hears the words of God. Therefore you hear them not, because you are not of God.”[56]

 

Luther teaches: “Christ committed adultery first of all with the women at the well about whom St. John tell’s us. Was not everybody about Him saying: ‘Whatever has He been doing with her?’ Secondly, with Mary Magdalen, and thirdly with the women taken in adultery whom He dismissed so lightly. Thus even, Christ who was so righteous, must have been guilty of fornication before He died.”[57]

“I have greater confidence in my wife and my pupils than I have in Christ”[58]

“It does not matter how Christ behaved – what He taught is all that matters”[59]

 

Sacred Scripture

Christ taught: ” For I testify to every one that hears the words of the prophecy of this book: If any man shall add to these things, God shall add unto him the plagues written in this book. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from these things that are written in this book.”[60]

 

Luther teaches: “To my mind it (the book of the Apocalypse) bears upon it no marks of an apostolic or prophetic character…  Everyone may form his own judgment of this book; as for myself, I feel an aversion to it, and to me this is sufficient reason for rejecting it.”[61]

“If your Papist annoys you with the word (‘alone’ – Rom. 3:28), tell him straightway, Dr. Martin Luther will have it so:  Papist and ass are one and the same thing.  Whoever will not have my translation, let him give it the go-by: the devil’s thanks to him who censures it without my will and knowledge.  Luther will have it so, and he is a doctor above all the doctors in Popedom.”[62]

Luther had a perverse habit of freely falsifying scripture to justify his purposes.

“The history of Jonah is so monstrous that it is absolutely incredible.”[63]

“The book of Esther I toss into the Elbe.  I am such an enemy to the book of Esther that I wish it did not exist, for it Judaizes too much and has in it a great deal of heathenish foolishness.”[64]

“Of very little worth is the Book of Baruch, whoever the worthy Baruch might be.”[65]

“…the epistle of St. James is an epistle full of straw, because it contains nothing evangelical.”[66]

 

It is worth noting that while Luther claimed for himself the right to interpret scripture according to his own view, and claimed that he was intelligent enough to judge anyone and everything by scripture alone yet he openly affirms that “We cannot claim to fathom completely the meaning of a single verse of Scripture; we succeed in apprehending only the A B C of it, and even that imperfectly.” – Luther, Table-talk, trans. Gustave Brunet, Paris, Garnier, 1844, pg. 288.

And again he states: “Let no one believe himself competent to understand Holy Scripture, unless he has, for a hundred years, governed the Church with the Prophets, with Elijiah and Elisha, St. John the Baptist, Jesus Christ and the Apostles.” -Luther, Table-talk, trans. Gustave Brunet, Paris, Garnier, 1844, pg. 290.

 

Conclusion:

While I leave to the reader to draw his own conclusions, it suffices to say that what Luther really was; and the picture that is presented of him today by modern scholars, Lutherans and Protestants alike is far from the truth. Given this fact, it’s not difficult to see how a nation like Germany was able to blindly follow a person like Hitler if it had previously so readily embrace a person like Luther.[67] Adolf Hitler himself was indeed no doubt a true (spiritual) son of Luther and in many ways was only being logical to the principles set forth by Luther in his approach to things[68]. Hitler himself declared the reality of this point in one of his speeches saying: “I do insist on the certainty that sooner or later – once we hold power – Christianity will be overcome and the German Church established. Yes, the German church, without a Pope and without the bible, and Luther, if he could be with us, would give us his blessing.”[69]

What is more is that from Luther’s own words (which I have stated above) we are able to grasp the origin of the inversion of orders in modern society, which we see has prevailed in the modern world. Luther ushered in this new era of apostasy from God in his attempt to rationalize his own perversity and make of it the foundations for civil society. The erroneous principles upon which the modern world is based undeniably come from Luther himself and can never be reconciled to the teachings of the Gospel no matter what Luther might have thought.

 

By Raymond Taouk

 

 

* The death mask as depicted above is the same as found in the book by the well known philosopher Jacques Maritain in his book “Three Reformers: Luther, Descartes, Rousseau” London: Sheed and Ward, 1950.

– N.B. Erlangen and Weimar refer to the different editions of Luther’s works. Luther’s literary work is very voluminous (the critical edition of Weimar, commenced in 1883, comprises many volumes), and is not easily found in libraries but when not having quoted from the original sources I have quoted from those authors who have draw from the original sources.

[1] As Luther himself stated “I am but a man prone to let himself be swept off his feet by Society, Drunkenness, the torments of the flesh.” – Weimar, Vol. 9, Pg. 215, Pg. 13. On another occasion, he states: “I burn with all the desires of my unconquered flesh” – Enders Vol. 3, Pg. 189.

[2]  Matt 19:17, Cf. Matt 5:17, 1 John5:2

[3] Denifle’s Luther et Lutheranisme, Etude Faite d’apres les sources. Translation by J. Paquier (Paris, A. Picard, 1912-13), Volume  III, p. 364.

[4] D. Martini Lutheri Exegetica Opera Latina, published by Elsperger (Erlangen, Heyder, 1829-84), Vol. 18 pg. 146

[5] Erlangen Vol. 29, Pg. 126

[6] “Matthew 7:21,  Cf. Matt 7:24, Matt 26:24,

[7] From the essay, ‘Bondage of the Will,’ ‘Martin Luther: Selections From His Writings, ed. by Dillenberger, Anchor Books, 1962 p. 190.

[8] Ibid., p. 188.

[9] ‘De Servo Arbitrio’, 7, 113 seq., quoted by O’Hare, in ‘The Facts About Luther, TAN Books, 1987, pp. 266-267.

[10] De servo Arbitrio, against man’s free will.

[11] Matt 10:16

[12] Matt 16:3

[13] Trischreden, Weimer VI, 143, 25-35.

[14] Against the Heavenly Prophets, On Images and the Sacraments.

[15] Erlangen, Vol. 44, Pg. 156-157. For more quotes in this regard see: “Three Reformers”, By Jacques Maritan, Pg. 34 ; Cf. also Jean Janssen, L’Allemagne et la Reforme. (Trans. E. Paris, Plon, 1887-1911), Vol VII, pg 427.

[16] Commentary on the Epistle to the Romans, Fol. (1516). Ficker, II, 198. Cf. Three Reformers, By Jacques Maritan, Pg. 31

[17] The Babylonian Captivity. It’s worth mentioning on this point that Luther himself had early written “Pray for me I am falling into the abyss of Sin” – Enders, Vol. 3, Pg. 193.

[18]  ‘Let Your Sins Be Strong, from ‘The Wittenberg Project;’  ‘The Wartburg Segment’, translated by Erika Flores, from Dr. Martin Luther’s Saemmtliche Schriften, Letter No. 99, 1 Aug. 1521. – Cf. Also Denifle’s Luther et Lutheranisme, Etude Faite d’apres les sources. Translation by J. Paquier (Paris, A. Picard, 1912-13), VOl. II, pg. 404).

[19]  J. Dollinger, La Reforme et les resultants qu’elle a produits. (Trans. E. Perrot, Paris, Gaume, 1848-49), Vol III, pg. 248

[20] Matt 5:16, Cf. Apoc 20:12, Gal 6:2, 1 Jn 3:18, Jas 4:17, I Cor 13:2, II Peter 1:10, Gal 6:9.  There are also many warnings in scripture that warn against falling away from salvation (Gal 4:9, Col 1:23, 1 Tim 1:19, 4:1, Heb 3:12-14, 12:14-15, 2 Pet 2:20-21, Apoc 2:4-5).

[21] James 2:14-17

[22] Trischreden, Wittenberg Edition, Vol. VI., p. 160

[23]  Denifle’s Luther et Lutheranisme, Etude Faite d’apres les sources. Translation by J. Paquier (Paris, A. Picard, 1912-13), VOl. III, pg. 47.

[24]  Denifle’s Luther et Lutheranisme, Etude Faite d’apres les sources. Translation by J. Paquier (Paris, A. Picard, 1912-13), VOl. II, pg. 128.

[25]  Tischreden, P. 137

[26] Matt 5:6,Cf. Matt 19:18,  I John 3:15, Matt 26:52, Romans 12:21

[27] It is important to keep in mind that these peasants were actually Protestants who favoured Luther and his views, yet in order to please the German princes Luther and gain influence Luther did not hesitate to have even his own followers put to death! As one writer put it “I know of no example in history ( with the exception of Hitler’s famous, or rather infamous, June 30, 1934) where a man turned in such an inhuman, brutal, low way against his own followers – merely in order to establish his own position, without any reason.” – Peter F. Winer, Martin Luther, Hitler’s Spiritual Ancestor, Pg. 57

[28] Erlangen Vol 24, Pg. 294

[29] Erlangen Vol 24, Pg. 294

[30] Tischreden; Erlanger Ed., Vol. 59. p. 284

[31] Sermon delivered by Luther in 1526. Ref. Erlanger, Vol. XV, 2p. 276

[32] Erlangen Vol 15, Pg. 276

[33] Weimar Vol. 30, Pg. 1

[34] Martin Luther; On the Jews and Their Lies, translated by Martin H. Bertram, Fortress Press, 1955

[35] About the Jews and Their Lies,’ quoted by O’Hare, in ‘The Facts About Luther, TAN Books, 1987, p. 290.

[36] Grisar, “Luther”, Vol. V. pg. 413.

[37] Weimar, Vol. 53, Pg. 502.

[38] Matt 19:4,Cf. Heb 13:4

[39]  Of Married Life

[40] On Marriage

[41] De Wette, Vol. 2, p. 459

[42] Weimar, Vol. 12, Pg. 131.

[43]  On Marriage

[44]  On Married Life

[45] Weimar, Vol 8. Pg. 654. In other words for Luther the matrimonial act is “a sin differing in nothing from adultery and fornication.” ibid. What then is the purpose of marriage for Luther you may ask? Luther affirms that it’s simply to satisfy one’s sexual cravings “The body asks for a women and must have it” or again “To marry is a remedy for fornication” – Grisar, “Luther”, vol. iv, pg. 145.

[46] John 8:44

[47] Lenz: Briefwechsel, Vol. 1. Pg. 373.

[48] Lenz: Briefwechsel, Vol. 1. Pg. 375.

[49] Matt 22:37

[50] Weimar, Vol. 1, Pg. 487. Cf. Table Talk, No. 963

[51] 1 Cor 6:9

[52] Weimar, Vo. 9. pg. 215. We can also note on this point that the opinion of Luther’s contemporaries on the subject is unmistakable. They all agree that Luther “was addicted to over-drinking.” – Th. Brieger: “Aleander and Luther”, pg. 170, 307.

[53] Matt 23:12

[54] Erlangen, Vol. 61, pg. 422.

[55] Weimar, Vol. 18, Pg. 401.

[56] John 8:86 Cf. I Peter 2:22, Heb 7:26

[57] Trishreden, Weimer Edition, Vol. 2,  Pg. 107. – What a great blasphemy from a man who is regarded as “great reformer”!

[58] Table Talk, 2397b

[59] Erlangen Vol. 29, Pg. 126

[60] Apoc. 22: 18-19

[61] Sammtliche Werke,  63, pp. 169-170, ‘The Facts About Luther,’ O’Hare, TAN Books, 1987, p. 203.

[62] Amic. Discussion, 1, 127,’The Facts About Luther,’ O’Hare, TAN Books, 1987, p. 201. Cf. Also J. Dollinger, La Reforme et les resultants qu’elle a produits. (Trans. E. Perrot, Paris, Gaume, 1848-49), Vol III, pg. 138.

[63] ‘The Facts About Luther, O’Hare, TAN Books, 1987, p. 202.

[64] Ibid.

[65] Ibid.

[66] ‘Preface to the New Testament,’ ed. Dillenberger, p. 19. – Cf. Also Jean Janssen, L’Allemagne et la Reforme. (Trans. E. Paris, Plon, 1887-1911). Vol II, Pg. 218.

[67] Anyone who contends this point needs simply to read views of Luther concerning the state, civil authority and war. In his writings, we find that he openly states for example “Even if the authorities are wicked and unjust, nobody is entitled to oppose them, or to riot against them.” Or again “The ass must have blows and the People must be ruled by force. God knew this well, for it was not a fox’s brush He gave to rulers, but a sword.” –  Weimar, Vol 30, Pg. 1. This point is dealt with in more detail by Peter F. Wiener in his work “Martin Luther, Hitler’s Spiritual Ancestor”, Published by Marian House, Powers Lake, N.D. 58773.

[68] This was undeniably recognized by the Lutherans who welcomed and supported the regime of Hitler. A point worth mentioning in this regard is that this fact is so blatantly ignored by Protestants and the Liberal media who at the same time do not hesitate to  unjustly put forward attacks against Pope Pius XII and his efforts against the Nazis.

[69] Adolf Hitler, Hitler’s speeches, edited by Prof. N.H. Baynes [oxford, 1942], pg. 369.

– CATHOLIC APOLOGETICS –

20. alm søn (14/8/2016)

Ild er jeg kommet for at kaste på jorden, og hvor ville jeg ønske, at den allerede havde fænget. Men en dåb skal jeg døbes med, og hvor det knuger mig, indtil den er fuldendt. Mener I, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden? Nej, siger jeg, ikke fred, men splid. Fra nu af vil fem i samme hus være i splid, tre mod to og to mod tre,  far i splid med søn, og søn med far, mor med datter, og datter med mor, svigermor med sin svigerdatter, og svigerdatter med sin svigermor.«

19. alm søn (7/8/16)

1. læsning Visd 18,6-9

Om denne nat, i hvilken du, Herre, lod Ægypterne omkomme, havde vore fædre i forvejen fået underretning, for at de i sikker forvisning om de edelige tilsagn, de havde skænket tiltro, kunne være ved godt mod. Så ventede da dit folk frelse for de retfærdige, men undergang for fjenderne. Thi det, du benyttede som et middel til afstraffelse af modstanderne, det samme anvendte du også til at kalde os og give os herlige kår. I det skjulte frembar nemlig de fromme arvinger til frelsesgoderne deres offer, og idet de allerede i forvejen havde istemt fædrenes lovsange, vedtog de enstemmigt af følge den guddommelige lovbestemmelse: at de hellige i lige grad skulle have del i de samme fordele og farer.

Vekselsang Sl 33, 1&12. 18-19. 20&22

R. Lykkeligt det folk, der har Herren til Gud,
det folk, han udvalgte sig til ejendom.

Eller:

Halléluja!

Bryd ud i jubel for Herren, I retfærdige,
lovsang er dejlig for de retskafne.
Lykkeligt det folk, der har Herren til Gud,
det folk, han udvalgte sig til ejendom.

Men Herrens øjne hviler på dem, der frygter ham,
og som venter på hans godhed,
så han redder dem fra døden
og holder dem i live under hungersnød.

Vi længes efter Herren,
han er vor hjælp og vort skjold.
Lad din godhed komme over os, Herre,
for vi venter på dig.

2. læsning Hebr 11,1-2.8-19 eller 11,1-2. 8-12

Brødre og søstre. Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. Den er jo bevidnet om de gamle.
I tro adlød Abraham kaldet til at bryde op og drage til et sted, som han skulle få i eje, og han drog af sted uden at vide, hvor han kom hen. I tro slog han sig ned i det forjættede land som i et fremmed land og boede i telte sammen med Isak og Jakob, medarvingerne til det samme løfte; for han ventede på byen med de faste grundvolde, hvis bygmester og skaber er Gud. I tro fik selv Sara, der var ufrugtbar, kraft til at grundlægge en slægt, skønt hun var ude over den alder, fordi hun anså ham, der havde givet løftet, for troværdig. Derfor blev også efterkommerne efter en eneste mand, der endda havde mistet sin livskraft, så mange som himlens stjerner og som de talløse sandskorn på havets bred. +++)

Med troen i behold døde alle disse uden at have fået løfterne opfyldt; de havde kun set og hilst deres opfyldelse i det fjerne, og de bekendte, at de var fremmede og udlændinge på jorden. Men de, der siger noget sådant, giver dermed til kende, at de søger et fædreland. Hvis de dermed havde tænkt på det, som de var rejst ud fra, havde de haft lejlighed til at vende tilbage; men nu var det et bedre fædre­land, de længtes efter, nemlig det himmelske. Derfor skammer Gud sig ikke ved dem eller ved at kaldes deres Gud. For han har allerede grundlagt en by til dem.

I tro bragte Abraham Isak som offer, da han blev sat på prøve, og var rede til at ofre sin eneste søn, skønt han havde fået løfterne, og der var blevet sagt til ham: “Det er efter Isak, dine efterkommere skal have navn;” for han regnede med, at Gud havde magt endog til at oprejse fra de døde, og derfra fik han ham også billedligt tilbage.

Som kortere afsnint kan læses Hebr 11,1-2. 8-12. Fra begyndel­sen indtil tegnet +++).

Akklamation til Evangeliet Matt 24,42a,44

Halleluja!
Våg,
for Menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det.

Evangelium Luk 12,32-48 eller 12,35-40

På den tid sagde Jesus til sine disciple: “Frygt ikke, du lille hjord, for jeres fader har besluttet at give jer Riget. Sælg jeres ejendele og giv almisse. Skaf jer punge, som ikke slides op, en uudtømmelig skat i himlene, hvor ingen tyv kommer, og intet møl ødelægger. For hvor jeres skat er, dér vil også jeres hjerte være.

+++) I skal have kjortlen bundet op om lænderne og have lamperne tændt og være som mennesker, der venter på, hvornår deres herre vil bryde op fra brylluppet, så de straks kan lukke op for ham, når han kommer og banker på. Salige de tjenere, som herren finder vågne, når han kommer! Sandelig siger jeg jer: Han skal binde kjortlen op om sig og lade dem sætte sig til bords og selv komme og sørge for dem. Om han så kommer i den anden eller tredje nattevagt ‑ salige er de, hvis han finder dem vågne. Men det ved I, at vidste husets herre, i hvilken time tyven kommer, så ville han forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Også I skal være rede, for Menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det.” +++)

Peter spurgte: “Herre, er det os, du taler om i denne lignelse, eller er det om alle?” Herren svarede: “Hvem er da den tro og kloge forvalter, som af sin herre bliver sat til at give hans tjenestefolk mad i rette tid?
Salig den tjener, som hans herre finder i færd med at gøre det, når han kommer! Ja, sandelig siger jeg jer: Han vil sætte ham til at forvalte alt, hvad han ejer. Men hvis den tjener siger som så: Min herre lader vente på sig! og derpå giver sig til at slå karlene og pigerne og at spise og drikke og fylde sig, så skal den tjeners herre komme en dag, han ikke venter, og i en time, han ikke kender, og hugge ham ned og lade ham dele skæbne med de utro. Den tjener, som kender sin herres vilje, men ikke har forberedt eller gjort noget efter hans vilje, han skal have mange prygl. Men den, som ikke kender den, og som har gjort noget, han fortjener straf for, han skal have få prygl. Enhver, som har fået meget, skal der kræves meget af. Og den, der har fået meget betroet, skal der forlanges så meget mere af.

 

Som kortere afsnit kan læses Luk 12,35-40 fra tegnet +++) indtil samme tegn.

Kardinal Robert Sarah: Præster bør stå med front mod øst og kommunikanter bør knæle

Kardinal Robert Sarah, præfekten for Kongregationen for Gudstjenester og Sakramenter, anmoder præster og lægfolk om at orientere (vende) sig mod ”Det Liturgiske Øst” under Den Hellige Messe. Denne måde at orientere (vende) sig på er kendt som ”ad orientem” og var den universelle norm op til Det andet Vatikankoncil (1962-65).

Som deltager ved konferencen Sacra Liturgia i London tirsdag d. 5. juli 2016 fremlagde Kardinal Robert Sarah følgende:

Jeg ønsker, at fremsætte en appel til alle præster… Jeg tror, at det er meget vigtigt, at vi så hurtigt som muligt, vender tilbage til en fælles indstilling, hvor præsterne og de troende samlet er vendt i samme retning – mod øst eller i det mindste mod apsis – til Herren, der kommer i de dele af den liturgiske ritus, hvor vi henvender os til Gud. Denne praksis er tilladt af gældende liturgisk lovgivning. Dette er helt igennem legitimeret i den nye ritus. Jeg finder, at dette er et meget vigtigt skridt til at sikre, at det i sandhed er Herren, der er i centrum.

Sarah gjorde opmærksom på, at han tidligere har bragt dette tema på bane i juni i en artikel i L’Osservatore Romano samt i et interview, han gav til det franske katolske magasin Familie Chrétienne i maj måned. Men præfekten ønsker nu at anmode om, at en liturgisk tilbageføring bliver påbegyndt den første søndag i Advent i år (2016) nærmere betegnet d. 27. november.

Han appellerede til sine biskoppelige kollegaer om at fremme denne liturgiske tilbageføring blandt deres præster og seminarister.

Jeg vil også komme med en appel til mine biskoppelige brødre om at lede Jeres præster og folk mod Herren på denne måde… Vær venlig at forme Jeres seminarister til den virkelighed, at vi ikke er kaldet til, at præstedømmet er i centrum for den liturgiske tilbedelse, men for at føre de troende i Kristus som medbedere til Ham. Vær venlig at fremme denne simple, men dybtgående reform i Jeres bispedømmer, Jeres katedraler (Domkirker), Jeres sogne og Jeres seminarer.

Kardinalen kunne afsløre, at dette initiativ kom fra selve Pave Frans.

Pave Frans har bedt mig fortsætte det liturgiske arbejde, Pave Benedikt påbegyndte. Bare fordi vi har en ny pave, betyder det ikke, at hans forgængers vision nu er ugyldig. Tværtimod, som vi ved, vores Hellige Fader Pave Frans har den største respekt for den liturgiske vision og foranstaltninger, Pave Benedikt implementerede i fuldstændig troskab overfor koncilsfædrenes intentioner og målsætninger.

Kardinal Sarah fortalte, at Pave Frans har bedt ham, under en privat audiens i april, ”at undersøge spørgsmålet om en reform af reformen og hvorledes man kan berige de to former af den romerske ritus”. Den første såkaldte reform var en fastsættelse af de ændringer, der skete i kølvandet på det andet Vatikankoncil. Sarah bemærkede, at forskellige ændringer ikke var forudset af koncilsfædrene, og at resultatet i dag er ”mange forandringer i kirkens liturgi”.

Et sådant misbrug understregede kardinalen, sker når præster ”træder til side og tillader kommunionsuddelere at uddele Den Hellige Kommunion”. Hans Eminence bekræftede: ”Det er forkert, da det er en fornægtelse af den præstelige tjeneste samt en klerikalisering af lægfolket… Når dette sker, er det et tegn på, at intentionerne er blevet misforstået og må korrigeres”.

Kardinalen fremhævede et andet misbrug: At lægfolket står op under konsekrationen samt under modtagelsen af Den Hellige Kommunion. 

At knæle under konsekrationen (med undtagelse når man er syg) er af afgørende betydning. I vesten er dette en kropslig tilbedelseshandling, der ydmyger os for Herren og Gud. Det er i sig selv en bønshandling. Der, hvor det at knæle og genuflecte (at bøje knæ) er forsvundet fra liturgien, bør det genindføres, specielt ved modtagelsen af Vor Velsignede Herre i Den Hellige Kommunion.

Efter Kardinal Sarahs tale (adressering) talte den franske biskop Dominique Rey af Fréjus-Toulon. Biskop Rey forpligtede sig på at implementere Sarahs direktiver til Advent.

Det er med stor glæde, at vi i dag har erfaret, at Den Hellige Fader Pave Frans har bedt Dem påbegynde en undersøgelse af en reform af den liturgiske reform, der fulgte Det andet Vatikankoncil samt undersøge mulighederne for en gensidig berigelse mellem den ældre og nyere form af den romerske ritus, først omtalt af Pave Benedikt XVI.

Den autoriserede engelske udgave af artiklen er skrevet af Bradley Eli og publiceret på ChurchMilitant.com d. 6. juli 2016. Den kan læses på

http://www.churchmilitant.com/news/article/cdl-sarah-priests-face-east-and-communicants-kneel